Báo cáo hoạt động của Ban Biên tập trang web hiephoilangnghehaiphong.com

Ban Biên tập trang web hiephoilangnghehaiphong.com được ra mắt vào ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An, trong Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn... Read more »

Ra mắt Ban Văn nghệ thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An; đã diễn ra Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng,... Read more »

Ra mắt BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com

Ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An; đã diễn ra Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng,... Read more »

Ra mắt Ban Tư vấn thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An; đã diễn ra Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng,... Read more »

Thành lập Ban Tư vấn thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 22/9/2021, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng, đã quyết định thành lập Ban tư vấn thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng HHLNHP Read more »

Thành lập Ban Văn nghệ thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 22/9/2021, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã ký Quyết định thành lập Ban Văn nghệ thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. HHLNHP Read more »