Giới thiệu Nghệ nhân Nguyễn Văn Hồng

Ngày 21/9/2021, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng và BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com đã có lịch thăm nghệ nhân Nguyễn Văn Hồng- chủ cơ sở sản xuất Rượu... Read more »