Ban PT dự án Làng nghề HP thăm và làm việc với TT NC và TVPT Đô thị HP

Ngày 28/7/2021, tại trụ sở số 32F Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng; đại diện Ban phát triển dự án Làng nghề Hải Phòng trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải... Read more »

Ban Phát triển Dự án Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 10/4/2021, Hiệp hội Làng nghệ Hải Phòng đã tổ chức hội nghị kiện toàn tổ chức Ban Phát triển Dự án. Ban Phát triển Dự án Hiệp hội Làng nghề Hải... Read more »

Hải Phòng đề xuất 411,8 tỷ đồng bảo tồn và phát triển làng nghề

Hải Phòng đang đề xuất 14 dự án ưu tiên đầu tư bảo tồn và phát triển nghề và làng nghề giai đoạn 2021-2030 với tổng ngân sách 411,8 tỷ đồng. Hải... Read more »