Hải Phòng đề xuất 411,8 tỷ đồng bảo tồn và phát triển làng nghề

Hải Phòng đang đề xuất 14 dự án ưu tiên đầu tư bảo tồn và phát triển nghề và làng nghề giai đoạn 2021-2030 với tổng ngân sách 411,8 tỷ đồng.

Hải Phòng hiện nay đang có 18 làng nghề và 1 nghề truyền thống được công nhận theo Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ NN-PTNT. Trong đó chỉ có duy nhất 1 nghề truyền thống là nghề làm con giống ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa huyện Vĩnh Bảo.

Các làng nghề còn lại thuộc các nhóm ngành nghề như chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản (2 làng nghề); sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ (7 làng nghề); sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh (8 làng nghề); dịch vụ vận tải (1 làng nghề).

Do nhiều nguyên nhân khách quan, một số làng nghề đến nay chỉ hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động do quy mô sản xuất các làng nghề nhỏ, manh mún, nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ít, khả năng huy động vốn hạn chế. Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của một số làng nghề khó khăn như: gỗ, mây tre… Các cơ sở sản xuất chưa mạnh dạn đầu tư phát triển công nghệ thiết bị mới; chưa đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm nên khả năng cạnh tranh kém, năng suất thấp và thị trường tiêu thụ không ổn định… Một số nghề, làng có nghề lâu đời có nguy cơ mai một, thất truyền.

PV

Bài viết khác

Tác giả: minhtri