Ban Phát triển Dự án Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 10/4/2021, Hiệp hội Làng nghệ Hải Phòng đã tổ chức hội nghị kiện toàn tổ chức Ban Phát triển Dự án. Ban Phát triển Dự án Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng hỗ trợ pháp lý, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia các văn bản của Trung ương, thành phố liên quan đến làng nghệ truyền thống; Đề xuất những kiến nghị kịp thời với các cơ quan chức năng thành phố để tháo gỡ các khó khăn do tác động của cơ chế thị trường định hướng XHCN, trong hoạt động phát triển làng nghề, sản xuất, kinh doanh thuộc Hiệp hội; Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) triển khai tập huấn: “Giải pháp ứng dựng công nghệ tự động hóa cho làng nghề điêu khắc gỗ, sơ mài”; phối hợp với Trung tầm Khuyến nông (Sở Công thương) hỗ trợ HTX Thủ công Mỹ nghệ Đồng Minh (Vĩnh Bảo); Phối hợp với Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập huấn: “Thương lượng tập thể, đối thoại xã hội nơi làm việc tại làng nghề vận tải biển” tại xã An Lư (Thủy Nguyên); Phối hợp với UBND quận Kiến An tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển làng nghề gỗ Kha Lâm. Hiệp hội tổ chức nhiều buổi tư vấn, hỗ trợ củng cố, phát triển HTX Thủ công Mỹ nghệ Đồng Minh, HTX Làng nghề trồng hoa, cây cảnh xã Chiến Thắng (An Lão), HTX nuôi nước lợ, xã Lập Lễ (Thủy Nguyên)

Bùi Hữu Mai

Bài viết khác

Tác giả: minhtri