Thăm và làm việc với Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ

Ngày 31/8/2021, đoàn lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng và BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com đã đến thăm và làm việc với Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ trực thuộc... Read more »

Trung tâm Sản xuất gỗ mỹ nghệ

Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ được kiện toàn tổ chức, đi vào hoạt động từ cuối năm 2020. Trung tâm do ông Dương Văn Tiến làm Giám đốc; Tổ chức... Read more »

Bình tùng bon sai dáng thác đổ

Bình tùng bon sai dáng thác đổ Kt cao 1m09( ko đôn 79)-rộng 95-sâu 32-đkinh bình 32 Trắc đỏ đen Read more »

Di lặc vác cành đào

Di lặc vác cành đào Đứng long quy Hàng đẹp Xá xị KT: 88-47-32 Read more »

Sức sống mới ở một làng nghề truyền thống

Trong khi nhiều làng nghề trên địa bàn thành phố thoi thóp do sản xuất- kinh doanh khó khăn, một số làng mai một hẳn nghề truyền thống, ở xã An Tiến... Read more »