Thăm và làm việc với Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ

Ngày 31/8/2021, đoàn lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng và BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com đã đến thăm và làm việc với Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng, có trụ sở và nhà xưởng tại thôn Kê Sơn, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Theo nghệ nhân Dương Văn Tiến- Giám đốc Trung tâm: Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ chuyên sản xuất: Đồ gỗ mỹ nghệ, tượng gỗ, tranh phù điêu mỹ nghệ, xây dựng đình, chùa, miếu, di tích cổ tâm linh, nhà thờ họ…

Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ có nhiều thế hệ các nghệ nhân giỏi lành nghề như: nghệ nhân Nguyễn Văn Tơm sinh năm 1961 và con trai là nghệ nhân Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1986; nghệ nhân Trần Văn Nghiệp sinh năm 1961; nghệ nhân Nguyễn Văn Tụ sinh năm 1964; nghệ nhân Đỗ Văn Thức sinh năm 1968; nghệ nhân Bùi Đình Sỹ sinh năm 1992…

Thời gian qua Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ đã có những hoạt động tích cực góp phần vào chuỗi những hoạt động của Hiệp hội Làng nghệ Hải Phòng. Thời gian tới Trung tâm sản xuất gỗ mỹ nghệ mong muốn giao lưu hợp tác, cung cấp nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng cho thị trường.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri