Ban PT dự án Làng nghề HP thăm và làm việc với TT NC và TVPT Đô thị HP

Ngày 28/7/2021, tại trụ sở số 32F Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng; đại diện Ban phát triển dự án Làng nghề Hải Phòng trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã có lịch thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển đô thị Hải Phòng trực thuộc Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng.
Phát biểu mở đầu, Nghệ nhân Bùi Hữu Mai- Trưởng ban phát triển dự án Làng nghề Hải Phòng trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng, đã đề xuất việc triển khai dự án xây dựng làng nghề Hải Phòng với diện tích 20ha tại Hải Phòng. Phát biểu đón tiếp, Ths. KTS Nguyễn Minh Trí- Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển đô thị Hải Phòng cảm ơn đề xuất của Ban phát triển dự án Làng nghề Hải Phòng trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng.
Thời gian tới Ban PT dự án Làng nghề HP và TT NC và TVPT Đô thị HP cùng ký kết ghi nhớ thực hiện một số công việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các làng nghề truyền thống ở Hải Phòng, cũng như cải tạo chỉnh trang đô thị với trọng tâm là các công viên cây xanh và tượng danh nhân đặt trong công viên mang tên danh nhân đó.
Phạm Khắc Bộ

Bài viết khác

Tác giả: minhtri