Ra mắt Ban Tư vấn thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An; đã diễn ra Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng, Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập Ban Tư vấn trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. Trưởng ban Tư vấn: ông Bùi Tiến Trung; Phó Trưởng ban Tư vấn: ông Nguyễn Ngọc Thao.

Ban Tư vấn có các nhiệm vụ: Tham mưu tư vấn hoạch định chiến lược hoạt động và phát triển dài hạn của Hiệp hội (Phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động hàng năm và 5 năm của Hiệp hội); Phối hợp với Văn phòng Hiệp hội, tư vấn việc cơ cấu tổ chức của Hiệp hội; Tư vấn triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến việc bảo tồn, phát triển làng nghề, nghề truyền thống, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho làng nghề, nghề truyền thống; Tư vấn, phản biện các báo cáo, đề xuất của các tổ chức, hội viên liên quan đến chiến lược hoạt động và phát triển dài hạn của Hiệp hội; Tham gia các cuộc họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội, các cuộc làm việc của lãnh đạo Hiệp hội với các tổ chức, hội viên. Tham dự các hoạt động tập trung của Hiệp hội có liên quan. Chịu trách nhiệm về các ý kiến tư vấn và những kiến nghị của mình; Tùy theo từng lĩnh vực cụ thể, Ban Tư vấn tham mưu cho Hiệp hội mời các Nhà Khoa học, các Chuyên gia đầu ngành có liên quan tham gia đóng góp ý kiến hoặc phản biện các chương trình, kế hoạch, báo cáo, đề án, dự án của Hiệp hội hoặc các tổ chức, hội viên.

Minh Trí

Bài viết khác

Tác giả: minhtri