Ra mắt Ban Văn nghệ thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An; đã diễn ra Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng, Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập Ban Văn nghệ trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. Trưởng ban Văn nghệ: Nghệ nhân Nguyễn Văn Tươm. Các Phó Trưởng ban: Nghệ nhân Nguyễn Đức Hạnh, Nghệ nhân Phạm Văn Tịnh, Nghệ nhân Nguyễn Văn Hồng, Nghệ nhân Cao Thị Hường.

Ban Văn nghệ có nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình văn hóa, văn nghệ trong hệ thống Hiệp hội, tạo sự kết nối giữa các hội viên. Tham mưu xây dựng tiêu chí văn hóa làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, vận động đông đảo Nghệ nhân, Doanh nhân và người lao động trong các làng nghề, doanh nghiệp làng Nghề tích cực tham gia thực hiện. Chủ trì tổ chức các Trại sáng tác cho các tác giả không chuyên, các lớp bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ của các làng nghề truyền thống, các tổ chức, doanh nghiệp hội viên. Tổ chức các hoạt động giao lưu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề truyền thống thông qua hoạt động của các CLB nghệ thuật dân gian như: Chèo, hát Quan họ, hát Chầu văn, múa rối, múa dân tộc… tạo ra môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh, hạn chế các tiêu cực và tệ nạn xã hội, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề. Góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu, thôn, tổ dân cư văn hóa… Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ nhân dịp các ngày truyền thống của làng nghề, các hoạt động tập trung lớn của Hiệp hội hoặc theo lời mời của địa phương, đơn vị có liên quan và các tổ chức, hội viên.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri