Ra mắt BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com

Ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An; đã diễn ra Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng, Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Website; hiephoilangnghehaiphong.com trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. Trưởng ban BT: Nguyễn Minh Trí; Phó ban BT: Lê Thiên Lý; Các thành viên BBT: Trần Quốc Huy, Dương Văn Tiến, Phạm Khắc Bộ.

BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc đăng tải các nội dung, thông tin, hình ảnh trên web; Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu, kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung, tin, bài, ảnh trước khi đăng trên trang web; Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đã được ban hành có liên quan, nhằm phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức cá nhân có liên quan; BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng Ban Biên tập.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri