Thăm và làm việc với Công ty Xây dựng Công trình Văn hóa Bảo Việt

Vừa qua vào ngày 31/8/2021, đoàn lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng và BBT trang web hiephoilangnghehaiphong.com đã đến thăm và làm việc với Công ty Xây dựng Công trình Văn hóa Bảo Việt có trụ sở tại nhà nghệ nhân ưu tú Dương Minh Đức ở làng Thái Hòa, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Theo nghệ nhân Dương Minh Đoàn- Giám đốc phụ trách doanh nghiệp- hội viên Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng: Công ty CP Xây dựng Công trình Văn hóa Bảo Việt thành lập ngày 30/12/2016.

Ngành nghề kinh doanh: Lập quy hoạch tu bổ di tích; Lập dự án tu bổ di tích; Báo cáo kinh tế, kỹ thuật tu bổ di tích; Thiết kế tu bổ di tích; Thi công tu bổ di tích; Tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích.

Với đội ngũ nghệ nhân, kỹ thuật giỏi, lực lượng công nhân tay nghề cao nhiều kinh nghiệm trong việc tu bổ tôn tạo di tích, cùng các thiết bị kỹ thuật, phương tiện thi công tiên tiến; Thời gian qua Công ty đã thi công nhiều công trình văn hóa tâm linh trên thành phố, các di tích của các quận huyện, phường xã, các từ đường, nhà thờ họ tại Hải Phòng và các tỉnh thành bạn bè.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri