Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công Mỹ nghệ tại TP Hải Phòng

Ngày 28/ 6/ 2023 Đoàn công tác của Bộ Công Thương đi thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công Mỹ nghệ tại TP.Hải Phòng.

.

PV

Bài viết khác

Tác giả: minhtri