Khai trương Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế

Ngày 20/7/2021 tại trụ sở Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng số 635 đường Ngô Gia Tự, TP Hải Phòng; đã diễn ra Hội nghị Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn An Hưng- Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng là chương trình khai trương Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế trực thuộc Hiệp hội. Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế, được thành lập tháng 8 năm 2009.

Trung tâm có các nhiệm vụ chính như sau: 1/Tư vấn giúp Hiệp hội thực hiện các dịch vụ đối ngoại, đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và tổ chức, công dân Việt Nam; 2/Kết hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các dịch vụ tư vấn về pháp luật và các thủ tục cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào tìm hiểu các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Hải Phòng và Việt Nam. Cung cấp thông tin về đối ngoại cho các đối tượng có nhu cầu; 3/Tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và của Hiệp hội nói riêng tìm hiểu để mở rộng đầu tư ra nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại các doanh nghiệp của Hiệp hội và các doanh nghiệp khác trong nước; 4/Kết hợp chặt chẽ với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức các đoàn thăm quan, nghiên cứu và khảo sát thị trường trong và nước ngoài; 5/Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Tay nghề cho tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội; 6/Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của các sản phẩm làng nghề trong và ngoài nước. Giúp các thành viên trong Hiệp hội có cơ hội tiếp xúc với thị trường các nước trên thế giới, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập và xúc tiến thương mại; 7/Tư vấn luật pháp, quy định, thông lệ của Việt Nam và các nước trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, du học, xuất khẩu lao động, xúc tiến thương mại… theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Hiệp hội làng nghề thành phố Hải Phòng đã bổ nhiệm Đồng chí Nguyễn Hoài Lâm, Sinh năm1958; Kỹ sư chế tạo máy, Giám đốc Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Phú Lâm; Phó Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Hải Phòng; Giữ chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế. Bổ nhiệm 1/Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Sinh năm 1979; Cử nhân kinh tế; Nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng; Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Thành Khang. 2/Đồng chí Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1960; Uỷ viên ban chấp hành Hiệp hội làng nghề Hải Phòng- Nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng. 3/Đồng chí Vũ Kim Liên, sinh năm 1969. Kỹ sư Nông học; Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát; Uỷ viên BCH Hiệp hội làng nghề Hải Phòng, Nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng, làm Phó Giám đốc Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ quốc tế. Ban chấp hành Hiệp hội làng nghề thành phố Hải Phòng tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Nguyễn Hoài Lâm và sự cộng tác tích cực của các Phó Giám đốc, Trung tâm Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức và chủ động triển khai đạt hiệu quả các chương trình đã đề ra.

Ban chấp hành Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng đề nghị các làng nghề, các doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân Làng nghề, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ quốc tế và nhu cầu của tổ chức, đơn vị để có kế hoạch chủ động phối, kết hợp với Trung tâm nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu phát triển và tăng cường được các lợi ích cho tổ chức, đơn vị mình. Ban chấp hành Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng kính đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Trung tâm Đối ngoại và quan hệ Quốc tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn An Hưng

Bài viết khác

Tác giả: minhtri