Đoàn nghệ nhân Hải Phòng tham dự Hội chợ Quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2021

Ngày 9/12/2021, đoàn nghệ nhân thành viên Trung tâm đối ngoại và quan hệ Quốc tế trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng, do nghệ nhân Nguyễn Thị Liên- Phó Giám đốc TT làm trưởng đoàn; đã tham dự Hội chợ Quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2021, tại số 1 Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Minh Dương- Thường trực Trung tâm: Thành viên đoàn Hải Phòng tham dự hội chợ lần này gồm có các đơn vị với các sản phẩm: 1/HTX nấm Trường Sinh với sản phẩm “Rượu đông trùng và Trà đông trùng khô, tươi”; 2/Công ty Minh Phát với sản phẩm “Rong câu”; 3/Công ty Phú Lâm với sản phẩm “Nấm Linh Chi”; 4/HTX Tùng Hằng với sản phẩm “Mật ong”; 5/Công ty Hưng Biển với sản phẩm “Mắm Đại Gia”; 6/Công ty Vạn Hải với sản phẩm “Mắm Vạn Hải”; 7/DN Lê Khắc Hoạt với sản phẩm “Chả chìa Bác Hoạt”; 8/Nghệ nhân Nguyễn Thị Liên với sản phẩm “Thêu ren”; 9/Công ty Khánh Linh với sản phẩm “Thú nhồi bông”.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri