Bốn bài thơ Đường tứ tuyệt trên tranh Hàng Trống xưa

THƠ CỔ BỐN BÀI..VANG KHÚC NHẠC!!
BỘ TRANH TỐ NỮ ĐỘNG TÂM NGƯỜI..!
Buổi học Hán Nôm và Thư pháp cơ bản của K20 chiều CN, các trò được tìm hiểu học thêm về 4 bài thơ Đường tứ tuyệt trên tranh Hàng Trống xưa..
1)Bài trên tranh cô gái thổi sáo:
Thùy gia ngọc địch án phi thanh,
Tán nhập Xuân phong mãn Lạc thành,
Thử tế khúc trung văn Chiết liễu,
Hà nhân bất khởi cố viên tình.
2)Bài trên tranh cô gái múa quạt:
Khinh thân thôi bách yến phi mang,
Nhất phiến hành vân đáo họa đường.
Vũ bãi cao liêm thâu mục tống,
Bất tri thùy thị Sở Tương vương.
3) Bài trên tranh cô gái đánh đàn:
Song tiền tọa đối nguyệt sơ minh,
Hảo bả cầm lai khúc điểm tình.
Đãn tả Huy âm vi nhã thú,
Chỉ tương ngọc luật tự âm thanh.
4)Bài thơ trên tranh cô gái gõ sênh:
Nhất điểm anh đào khải giáng thần,
Lưỡng hành toái ngọc phún Dương xuân,
Hảo hoa phong niểu thiên chi mậu,
Án triệt Dương Châu liên bộ tân.
Phỏng dich thơ:
-Nhà ai sáo ngọc mơ màng,
Bay theo ngọn gió tỏa lan Lạc thành!
Khúc ca BẺ LIỄU rõ rành,
Ai mà chẳng nhớ đến tình cố hương!
-Nhẹ nhàng thân én bay nghiêng,
Áng mây xa ấy đến liền phòng tranh..
Múa xong,liếc mắt đưa tình,
Biết ai đang tới sẽ thành Sở Vương?
-Trước song ngồi ngắm trăng buông..
Dạo đàn nên khúc tơ vương dịu dàng ,
Huy âm, điệu ấy xốn xang..
Đem theo vần ngọc rộn ràng khúc ca.
-Miệng cười môi thắm như hoa,
Hàm răng ngọc.. nhả tiếng ca Dương thành!
Hoa tươi lả lướt ngàn cành,
Bản Dương Châu nở bước chân sen hồng.
28-2-2005
Lê Thiên Lý
Trong 4 bài này có 1 bài của Lý Bạch,2 bài trong truyện Tam quốc chí..còn 1 bài chưa rõ xuất xứ..
Các trò hào hứng với chùm thơ trên bộ tranh Tố nữ đặc biệt này…

Bài viết khác

Tác giả: minhtri