Tìm dấu người xưa

VĂN MIẾU KỲ VĂN..THIÊN CỔ DIỆU.
THÁNH NHÂN LINH THÁNH.. ỨC NIÊN TỒN!..
Tiến sĩ Phạm đình Trọng, Thượng thư Bộ binh,Thái tử Thái bảo,Hải Quận công..quê làng Khinh Dao,An Hưng,An Lão,Hải Phòng.
Ông là Văn nhân,nhưng theo nghiệp võ,Văn Võ toàn tài ,làm quan triều Lê Trịnh giữa thế kỷ 18..có nhiều công lớn giúp nước giúp dân,tài ba lỗi lạc..
Ông được ghi danh ở bia tiến sĩ Văn Miếu QTG Hà Nội khoa thi Kỷ Mùi 1739..thời vua Lê Ý Tông..
Cháu chắt của ông chưa 1 lần đến xem bia và không biết ghi danh ở bia nào..
Hôm nay,hậu duệ đời thứ 9 của ông, là Đại tá Phạm Xuân Hiệp,cựu PGĐ CA HP, Chủ tịch Hội Di sản và Cổ vật Hải Phòng, có mời nhà thư pháp Lê Thiên Lý đi lên Văn Miếu để xem bia..
82 bia tiến sĩ như ma trận,biết tên của ông ghi ở bia nào…
“Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt”..ngót ngàn năm sương gió ..tên của các bậc Thánh chữ vẫn còn đây..
Được sự giúp đỡ của Lãnh đạo Văn Miếu Quốc tử giám,chỉ ra là bia số 68..
Đây rồi..VĨNH HỰU NGŨ NIÊN KỶ MÙI KHOA TIẾN SĨ ĐỀ DANH BI KÝ..và dòng tên Tiến sĩ Phạm Đình Trọng..hiện ra..!!
Tuyệt vời vô cùng..
Lần đầu tiên hậu duệ của Ts,Thượng thư đã được thấy dấu vết của tổ tiên mình..
Ông là người Hải Phòng ta đó..vang bóng lẫy lừng 1 thời..
Nên chăng,có 1 cuộc Hội thảo cấp Quốc gia về Ts,Thượng thư Bộ binh Phạm Đình Trọng?
Lê Thiên Lý

Bài viết khác

Tác giả: minhtri