Thể hiện chân dung bà Kamala Harris Phó Tổng thống Mỹ

Nhân dịp bà Kamala Harris Phó Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, Nhà thư pháp Lê Thiên Lý- Giám đốc Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán Nôm học Hải Phòng trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng; đã thể hiện Thư thể Nhân diện thư chữ Họ và Tên của bà thành chân dung bà,biểu hiện sự thiện cảm của 1 công dân VN với nước Mỹ!

HHLNHP

Bài viết khác

Tác giả: minhtri