Quê hương tôi

Đồng Minh quê tôi thật tự hào

Nhiều nghề truyền thống trải qua bao đời

Hát chèo, múa rối cạn xưa nay

Tre đan, dệt chiếu cói rạng ngời biết bao

Tạc tượng, điêu khắc, sơn mài

Đắp vẽ tác phẩm tiếng vang khắp mọi miền

Cụ tổ làng nghề giỏi có tâm

Học hỏi thành danh về với xóm làng

Cụ mở lớp dạy học truyền nghề

Rất nhiều thế hệ trải qua bao đời

Sản phẩm nổi tiếng khắp mọi nơi

Chuyển giao xuất khẩu khắp trên địa cầu

Hàng đẹp đã đến dành cho mọi người

Bảo Hà dấu ấn miếu thờ tổ nghệ nhân

Thờ Đức Thành Hoàng, thờ Lý Linh Lang

Đặc biệt trong cung miếu đã nổi danh

Mở cửa, bức tượng từ từ đứng lên

Đóng cửa tượng lại dần dần ngồi yên

Như là thần thánh ban cho con người

Có giếng bán nguyệt trong cung trước ngài

Trình thả quả bưởi trống chiêng một hồi

Bưởi nổi trôi ra trước phía ao

Nghệ nhân thật giỏi, thật tài cao

Tâm huyết với quê hương, với xóm làng

Đến nay con cháu quê nhà noi gương

Học nghề điêu khắc phát huy tinh thần

Giữ nghề, giữ lửa biết yêu thương

Tôn sùng cụ tổ nghệ nhân quê nhà

Đời đời ghi nhớ công ơn mãi

Yêu nghề, yêu cả quê hương của mình.

Dương Văn Tiến 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri