Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam- Thân ái gửi các Nghệ nhân, Doanh nhân và Doanh nghiệp, Làng nghề, hội viên Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng

         Nguyễn An Hưng

                                                         (Ủy viên BCH hiệp hội Làng nghề Việt Nam

                                                         Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề TP. Hải Phòng)

 Cách đây 78 năm – ngày 13/10/1945 – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc – đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

 Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Đến nay, sau 19 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhânViệt Nam” và 12 năm Nghị quyết 09-NQ-TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945. Trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế – bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước.

Cùng với phong trào thi đua sôi nổi của cả nước và thành phố Hải Phòng hướng tới kỷ niệm “Ngày Doanh nhânViệt Nam” chín tháng đầu năm 2023, Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội và các nội dung phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Khối Thi đua Các Hội Văn hóa Xã hội và Hội nghề nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức phát động.

Các mặt công tác như: hỗ trợ; đào tạo, truyền nghề; kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, xét công nhận Nghệ nhân – Bàn tay vàng được quan tâm chỉ đạo. Đã tích cực tham gia các hoạt động phản biện xã hội, các Hội nghị, tọa đàm, hội thảo khoa học, tham gia vào các dự thảo chính sách pháp luật của Trung ương và thành phố liên quan đến công tác bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống. Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao tính hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 19, Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023), thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng, tôi xin gửi tới các Nghệ nhân, Doanh nhân, Doanh nghiệp hội viên lời tri ân sâu sắc. Chúc các Nghệ nhân, Doanh nhân, Doanh nghiệp hội viên và người lao động toàn Hiệp hội gặp thật nhiều may mắn và có nhiều cơ hội trong kinh doanh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức để phát triển Doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, thành công. Chú trọng xây dựng doanh nghiệp và đội ngũ Nghệ nhân, Doanh nhân, Làng nghề…đảm bảo việc làm và từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân, lao động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và nâng cao vai trò, vị thế của Hiệp hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, các Nghệ nhân, Doanh nhân, Doanh nghiệp, Làng nghề, hội viên…và người lao động, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch quý IV và cả năm 2023./.

NAH

Bài viết khác

Tác giả: minhtri