Hợp tác Toàn diện và Phát triển, Việt Nam vươn cao, vươn xa!

Nhân dịp bà Kamala Harris Phó Tổng Thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, Nhà thư pháp Lê Thiên Lý- Giám đốc Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán Nôm học Hải Phòng trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng; đã thể hiện Thư thể Nhân diện thư chữ Hoa Kỳ thành chân dung bà Phó Tổng Thống Mỹ và chữ Việt Nam thành chân dung Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.. Biểu hiện tình cảm thân thiện của Lãnh đạo và Nhân dân 2 nước Việt- Mỹ!
Mong rằng sự Hợp tác Toàn diện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tiến tới thịnh vượng chung!
HHLNHP

Bài viết khác

Tác giả: minhtri