Hội nghị Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 16/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng; Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận “Sản phẩm làng nghề Hải Phòng tiêu biểu” và trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2021 cho Nghệ nhân Hội viên Khối Nội thành.

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn An Hưng- Chủ tịch HH Làng nghề Hải Phòng. BLĐ HH đã trao các quyết định bầu bổ sung: 1 Phó Chủ tịch HH, 1 Phó Tổng Thư ký HH, 1 Thành viên Ban Kiểm tra HH, 1 BBT trang web HH, các thành viên BCH HH.

(Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hiệp hội cho bà Phạm Thị Hằng)

(Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thư ký Hiệp hội cho ông Nguyễn Minh Trí)

(Trao quyết định bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm tra cho ông Phạm Khắc Bộ)

(Trao quyết định bổ nhiệm Thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội cho một số Nghệ nhân)

Tiếp đó Lãnh đạo Hiệp hội đã trao quyết định công nhận “Sản phẩm làng nghề Hải Phòng tiêu biểu” và trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2021 cho hơn 30 bàn tay vàng Khối Nội thành Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng.

(Trao danh hiệu Bàn tay vàng cho nghệ nhân Khối Nội thành)

(Trao danh hiệu Bàn tay vàng cho nghệ nhân Khối Nội thành)


(Trao danh hiệu Bàn tay vàng cho nghệ nhân Khối Nội thành)

(Trao danh hiệu Bàn tay vàng cho nghệ nhân Khối Nội thành)

(Trao danh hiệu Bàn tay vàng cho nghệ nhân Khối Nội thành)

Phần thảo luận, Hội nghị đã được nghe những ý kiến tâm huyết, tâm đắc của các Nghệ nhân hội viên Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng về công tác phát triển tổ chức, công tác đào tạo, đổi mới qui trình sản xuất những mặt hàng chất lượng mang thương hiệu Làng nghề Hải Phòng.

(Nghệ nhân Ưu tú Phạm Văn Tuyên phát biểu tham luận)

Hội nghị Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng công bố quyết định công nhận “Sản phẩm làng nghề Hải Phòng tiêu biểu” và trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2021 cho Nghệ nhân Hội viên Khối Nội thành đã thu được kết quả tốt đẹp.

Minh Trí

Bài viết khác

Tác giả: minhtri