Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng: Khôi phục các làng nghề, nghề truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới

Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra tại Đại hội Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng (Hiệp hội) lần thứ hai nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra sáng 20-9-2018, tại xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo).

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khoá 2 gồm 15 người. Ông Nguyễn An Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hiệp hội tập trung nâng cao năng lực phục vụ và hỗ trợ hội viên, tích cực vận động chính sách, góp phần tạo hành lang pháp lý ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp làng nghề, nghề truyền thống của thành phố; tham gia tuyên truyền, quảng bá sản phẩm làng nghề, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo, diễn đàn… giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, Hiệp hội hướng tới khôi phục các làng nghề, nghề truyền thống gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch làng nghề, mỗi xã một sản phẩm…

Nhiệm kỳ 1, Hiệp hội có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên như: phối hợp Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố đào tạo, dạy nghề cho hàng chục nghìn lao động trong các làng nghề, doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực làng nghề và nghề truyền thống; phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tập huấn ứng dụng công nghệ tiên tiến cho làng nghề; tư vấn thành lập HTX làng nghề hoa, cây cảnh Mông Thượng (huyện An Lão), HTX nuôi cá nước lợ (xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên)… Bên cạnh đó, Hiệp hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực phát triển làng nghề và sản phẩm làng nghề; đề xuất giải pháp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các hội viên. Hiệp hội cũng tích cực tham gia các hội đồng xét, phong tặng nghệ nhân thành phố Hải Phòng và hội đồng xét, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” do thành phố chủ trì.

Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các HTX, doanh nghiệp, nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực làng nghề và nghề truyền thống trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ lẫn nhau, phát triển làng nghề và sản phẩm làng nghề của Hải Phòng. Hiệp hội hiện có 82 thành viên, trong đó có 32 HTX, doanh nghiệp và 50 nghệ nhân.

PV

Bài viết khác

Tác giả: minhtri