Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng cảm ơn những tấm lòng vàng

BLĐ Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng trân trọng cảm ơn

1/Nghệ nhân ưu tú Dương Minh Đức ủng hộ 1 triệu đồng

2/Nghệ nhân phong lan Phạm Sỹ Hiệp ủng hộ 1 triệu đồng

3/Cơ sở sản xuất đá An Thái Phát ủng hộ 1 triệu đồng

Trân trọng ghi nhận

Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Nguyễn An Hưng

Bài viết khác

Tác giả: minhtri