Giới thiệu Tạp Chí Làng nghề Việt Nam

Ngày 26/7/2021, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã giới thiệu Tạp chí Làng nghề Việt Nam- Diễn đàn của Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tiếng nói của các Làng nghề, Nghệ nhân cả nước. Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Văn Vũ; Thư ký tòa soạn: Đài Thanh; Họa sĩ: Doãn Ngọc; Tòa soạn: Số 9 ngõ 32/48 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.3896.2173; Email: tapchilangnghevietnam@gmail.com; Web: langngheviet.com.vn.
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của các ngành hàng từ các làng nghề, phố nghề Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, văn hóa, các doanh nhân đang hoạt động trong làng nghề, nghệ nhân, các cá nhân tâm huyết giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Tập hợp, đoàn kết các làng nghề, các tổ chức kinh tế, văn hóa, các nghệ nhân trong làng nghề, phố nghề, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà văn hóa, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo,.. để cùng với các cơ quan nhà nước thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo tồn, phát triển làng nghề, cũng như phát triển kinh tế.
Minh Trí

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *