Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng tham dự Hội nghị trực tuyến MTTQ Việt Nam

Ngày 16/8/2021, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đầu cầu Trung ương đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội;
Đầu cầu Hải Phòng đặt tại Trung tâm Hội nghị thành phố số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tiến Châu- UVBCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tóm tắt kết quả MTTQ và các thành viên tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tiếp đó hội nghị đã nghe tham luận của một số tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu và địa phương. Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư BCH Trung ương ĐCS Việt Nam. Phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến- Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn các đầu cầu đã dành thời gian tham gia hội nghị trực tuyến quan trọng này, hội nghị đã thành công tốt đẹp.
MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri