Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng lần thứ IX

Ngày 15/9/2021 tại Nhà hát lớn thành phố; Ông Nguyễn An Hưng- Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng, Trưởng khối thi đua các Hội Văn hóa- Xã hội và Hội Nghề nghiệp thành phố, đã tham dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng lần thứ IX (2021- 2026).

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng; đại diện các Sở ban ngành; Đại diện khối thi đua các Hội Văn hóa- Xã hội và Hội Nghề nghiệp thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố; 150 đại biểu đại diện cho gần 700 hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng. Sau nghi lễ truyền thống, đại hội đã nghe báo cáo tổng kết Hội nhiệm kỳ 8 và hướng hoạt động nhiệm kỳ 9, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, báo cáo tài chính.

Hội nghị đã nghe phát biểu chúc mừng của lãnh đạo Trung ương Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hải Phòng. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 9 gồm 15 VNS, bầu BVT, BTT, BKT. NBK Tô Hoàng Vũ được đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng khóa 9.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri