Báo cáo thành tích đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen chuyên đề: “Tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP TP Hải Phòng năm 2023”

Tên đơn vị đề nghị

Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng

 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
 2. Đặc điểm tình hình

– Trụ sở chính: Số 635 đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

– Điện thoại: 0904523589                                              – Fax:

– Quá trình thành lập và phát triển:

Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 về việc cho phép thành lập Hiệp hội làng nghề thành phố Hải Phòng và Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2009 về việc phê duyệt điều lệ của Hiệp hội làng nghề thành phố Hải Phòng của UBND thành phố Hải Phòng.

Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các làng nghề, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, văn hóa và các doanh nhân, nghệ nhân thợ giỏi, các cá nhân có tâm huyết gìn giữ, bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Hiệp hội: Tập hợp, đoàn kết hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống; liên kết, hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên, phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên.

Là cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, phản ánh nguyện vọng, kiến nghị và tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chế độ có liên quan đối với làng nghề, nghề truyền thống của thành phố.

Hiện nay Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng có 65 Hội viên tập thể và gần 150 hội viên là các Nghệ nhân (gồm: Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân thành phố Hải Phòng, Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam và Nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng).

 1. Chức năng, nhiệm vụ: 1. Tham gia tuyên truyền giáo dục cho hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố trong việc bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống, phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm môi trường sinh thái;
 2. Động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các sản phẩm làng nghề, nghề truyền thống trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới; đoàn kết giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn chấn hưng làng nghề đã có, phát triển làng nghề mới, nghề mới góp phần nâng cao đời sống người lao động nông dân nông thôn.
 3. Trợ giúp, tư vấn cho hội viên trong quy hoạch mặt hàng sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu; kêu gọi các nhà đầu tư mở rộng và nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm; trợ giúp hội viên trong việc đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Xúc tiến thương mại, tạo lập thương hiệu, logo, cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, mẫu mã; tổ chức triển lãm, hội chợ, chợ phiên, hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên.
 4. Trợ giúp việc tổ chức du lịch làng nghề gắn với du lịch văn hóa, du lịch sinh thái; từng bước hình thành các điểm du lịch làng nghề đặc trưng của mỗi địa phương, mỗi nghề truyền thống.
 5. Mở các lớp dạy nghề cho hội viên; đào tạo bồi dưỡng trình độ quản lý; đặc biệt coi trọng việc truyền nghề của các nghệ nhân lão thành cho lớp thợ trẻ.
 6. Đại diện cho hội viên tập hợp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước về chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ bảo tồn, phát triển làng nghề, nghề truyền thống; bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của hội viên; động viên hội viên thực hiện nghêm chỉnh các nghĩa vụ đối với nhà nước.
 7. Tiếp nhận triển khai thực hiện một số chương trình, dự án của thành phố và do tổ chức quốc tế tài trợ theo quy định của pháp luật.
 8. Xây dựng tổ chức hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội.
 9. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện cho Hiệp hội phát triển.
 10. Xây dựng bản tin nội bộ, tổ chức các trung tâm dịch vụ, tư vấn, đào tạo, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… trực thuộc Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, Hiệp hội chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai đến các cơ sở hội viên để tổ chức thực hiện.

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 2. Thành tích đạt được:

Năm 2023 thành phố Hải Phòng bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần đoàn kết, sự đổi mới phương pháp, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đã đưa thành phố Hải Phòng bước vào thời kỳ mới, có sự phát triển mạnh, đột phá tương xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố. Trong thành tích chung của thành phố năm 2023, có phần đóng góp tích cực của Hiệp hội làng nghề Hải Phòng, của các tổ chức, hội viên và đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi của các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố:

Ngay từ đầu năm, Hiệp hôi đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình Công tác năm của Hiệp hội và các nội dung giao ước thi đua của Khối các Hội Văn hóa xã hội và Hội nghề nghiệp thành phố năm 2023. Đồng thời phát động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Khối các Hội Văn hóa xã hội và Hội nghề nghiệp thành phố tổ chức, phát động. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm làng nghề trên thị trường, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 của thành phố Hải phòng là : “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”. 

Các Ban, Trung tâm, Doanh nghiệp Hội viên, các cơ sở làm nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ, đá quý; sản xuất tranh, tượng phù điêu chất liệu xi măng; sửa chữa, tôn tạo công trình văn hóa; dệt chiếu cói; sản xuất gốm, sứ nghệ thuật vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đã đăng gần hai trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật; giới thiệu các doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân làng nghề tiêu biểu và các sản phẩm làng nghề truyền thống của Hải Phòng đang được khách hàng trong nước và quốc tế quan tâm; Vận động các hội viên đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề, thương mại hóa sản phẩm làng nghề. Hướng dẫn các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu sản phẩm…trên trang Website của Hiệp hội. Thường xuyên tuyên truyền vận động tổ chức, Hội viên nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của thành phố, địa phương và Điều lệ của Hiệp hội. Trong đó hết sức quan tâm đến việc thực hiện tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Chăm lo đời sống vật chất tinh, thần đảm bảo chế độ, quyền lợi cho Nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động trong các làng nghề, doanh nghiệp làng nghề.

Hiệp hội đã cử cán bộ lãnh đạo tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo có liên quan do Hiệp hội làng nghề Việt Nam, UBND thành phố, các Sở, Ngành, Đoàn thể thành phố, các địa phương tổ chức. Chủ động phối hợp với một số địa phương tổ chức khảo sát, trao đổi, tọa đàm tại Làng nghề đúc Mỹ Đồng, Làng nghề mộc Thủy Triều, Làng nghề khai thác chế biến vật liệu xây dựng Lại Xuân. Đã thăm và làm việc với 18 đơn vị Hội viên. Tham gia các đoàn công tác của Trung ương và Thành phố thẩm định đánh giá sản phẩm của các Nghệ nhân đăng ký xét, đề nghị Chủ tịch nước xét, tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú năm 2023. Chủ tịch Hiệp hội được mời tham gia Hội đồng xét, tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú do UBND thành phố chủ trì.

Năm 2023, Hiệp hội đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội; đã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu các làng nghề, doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân và các ngành nghề, sản phẩm của tổ chức, Hội viên trên trang website của Hiệp hội; khuyến khích Hội viên liên doanh, liên kết hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau để cùng phát triển. Tích cực tham gia vào Dự thảo văn bản pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch của UBND thành phố, các sở, ngành chức năng, các địa phương có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, như dự thảo Luật HTX 2023, Nghị định 123/NĐ-CP (sủa đổi, bổ sung) quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của Chính phủ…

Năm 2023, công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực được Hiệp hội quan tâm chỉ đạo, đã tổ chức 02 lớp học Hán Nôm và thư pháp Cơ bản Khóa 19 và Khóa 20; tổ chức bồi dưỡng, dạy nghề, truyền nghề cho 305 lao động.

Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ được chú trọng thường xuyên, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các phòng, ban, trung tâm hoạt động tích cực, hiệu quả. Công tác phát triển hội viên được Hiệp hội và các Ban, Trung tâm quan tâm chỉ đạo, năm 2023 đã vận động, kết nạp 26 Hội viên mới. Thành lập 02 Văn phòng Đại diện của Hiệp hội làng nghề thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên và tại quận Đồ Sơn, Dương Kinh, huyện Kiến Thụy. Đã xét, trao 45 Bằng công nhận Nghệ nhân – Bàn tay vàng cho 45 Nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng.

Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Bên cạnh những kết quả trên, năm 2023 Hiệp hội làng nghề thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chuyên đề tham gia Chương trình OCOP của thành phố, với các nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

1/ Đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, như: Quyết định Số: 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 05 năm 2018, phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020”, Quyết định Số: 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định Số: 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định Số: 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Các Quyết định, Văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương; Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của UBND TP. Hải Phòng phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

2/ Hằng năm, phối hợp với Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, hội viên đăng ký tham gia Chương trình và tham gia bình chọn, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP. Đến nay đã có 26 tổ chức, hội viên đăng ký với Hiệp hội để được tư vấn, hướng dẫn tham gia Chương trình OCOP của thành phố. Kết quả, năm 2023, Hiệp hội Làng nghề thành phố đã tư vấn, hỗ trợ 04 Hội viên xây dụng hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP với 05 sản phẩm, đó là: 03 sản phẩm “chả cá Chày, cá Thu”, (của 02 hội viên ở xã Đại Hợp – Kiến Thụy); 01 sản phẩm “Gạo sạch hữu cơ Tiến Đạt” (của 01 hội viên ở xã Đại Đồng, Kiến Thụy); 01 sản phẩm “Rượi Trắng Đoàn Xá ” (của 01 hội viên ở xã Đoàn Xá, Kiến Thụy).

3/ Vận động tổ chức, hội viên tích cực tham gia các Hội chợ, triển lãm do Trung ương và thành phố Hải phòng tổ chức, như: Fastival Bảo tồn và phát triển Làng nghề Việt Nam – 2023; Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng năm 2023; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 2023, Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng Thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội 2023 – Hanoi Giftshow 2023…Nghệ nhân Nguyễn Thị Liên (hội viên của Hiệp hội) đạt giải Ba tại Hội chợ quốc tế Quà tặng, đã vinh dự được tham gia đoàn đại biểu Nghệ nhân cả nước tiếp kiến Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng (tháng 9/2023).

4/ Năm 2023, Hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương triển khai kế hoạch năm 2023 về các hoạt động tư vấn, hỗ trợ chuyển giao quy trình tiến bộ khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng, sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho các đơn vị hội viên của Hiệp hội. Đã tư vấn cho hội viên xây dựng 03 đề án cơ sở với tổng nguồn kinh phí được phê duyệt là 1.250 triệu đồng trong đó hỗ trợ khuyến công từ ngân sách địa phương là 710 triệu đồng.

Phối hợp tư vấn, hỗ trợ 03 doanh nghiệp hội viên xây dựng hồ sơ đăng ký các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ cấp thành phố, đã được thành phố phê duyệt, như: Đề tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị laze cầm tay ứng dụng làm sạch bề mặt kim loại” của Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng Thành Khang, kinh phí là 2.595 triệu đồng, trong đó Ngân sách hỗ trợ 1.769 triệu đồng. Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus) tại Hải Phòng” của HTX nấm Trường Sinh, kinh phí là 2.600 triệu đồng, trong đó Ngân sách hỗ trợ: 850 triệu đồng. Dự án “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất lúa năng suất chất lượng cao từ giống lúa lai hai dòng HYT108 tại Hải Phòng” của Công ty CP Nông nghiệp và Thương mại Quốc Tế, kinh phí là 13.600 triệu đồng, trong đó Ngân sách hỗ trợ 950 triệu đồng.

 1. Các giải pháp được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh

Sở dĩ đạt được kết quả trên, Hiệp hội làng nghề thành phố Hải Phòng đã quan tâm vận động các đơn vị hội viên: Thường xuyên đổi mới công tác quản lí, điều hành;

– Quan tâm đào tạo, dạy nghề nâng cao tay nghề cho đội ngũ người lao động; Khuyến khích công tác bồi dưỡng, truyền nghề; Xây dựng đội ngũ Nghệ nhân, thợ giỏi đông về số lượng, mạnh về chất lượng, làm nòng cốt cho việc duy trì và phát triển các làng nghề và nghề truyền thống của thành phố trong thời gian tới.

– Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của thành phố, sở ngành, địa phương. Vận động, tư vấn, hỗ trợ có hiệu quả tổ chức hội viên tham gia Chương trình OCOP của thành phố.

–  Chú trọng công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương; đưa khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, ứng dụng vào SXKD; tư vấn, hỗ trợ tổ chức, hội viên đăng ký xây dựng, nghiên cứu đề tài, dự án cấp thành phố.

– Mở rộng và phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ. Duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả SXKD, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm làng nghề cùng chủng loại trên thị trường.

 1. Việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương:

– Hiệp hội đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật củaNhà nước cho hội viên.

– Vận động hội viên nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của thành phố, địa phương và Điều lệ của Hiệp hội. Trong đó hết sức quan tâm đến việc thực hiện tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động, đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người lao động các làng nghề.

– Các hội viên của Hiệp hội đã tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ người lao động khó khăn…   

III .CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Số TT Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, của cơ quan ban hành quyết định
1 Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Quyết định số 516/QĐ – CT,  ngày 10/02/ 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
 

 

 

HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ HẢI PHÒNG

                              CHỦ TỊCH

                    Nguyễn An Hưng

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri