Bài trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam của Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

(Ảnh: CT HHLNHP cùng với ô Bùi Quang Hải- GĐ Sở Công thương Hải Phòng thăm xưởng SX GỐM PHÙ ĐIÊU Hải Phòng của nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên- Đại Đức Thích Chánh Tịnh)

Phóng viên: Ông đánh giá tình hình hoạt động của Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng trong 9 đầu năm 2021?

          Ông Nguyễn An Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Hải Phòng và cả nước phấn khởi trước thành công rực rỡ của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của thành phố, đó là: “ Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị – xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ”. Cán bộ, hội viên của Hiệp hội phấn khởi được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng dẫn đầu Khối Thi đua các Hội Văn hóa – xã hội và Hội nghề nghiệp Thành phố năm 2020.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2021, nhất là từ tháng 04/2021 đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp; Trên địa bàn thành phố Hải phòng đã xuất hiện một số ca dương tính với Covid-19 ngoài cộng đồng. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; sự vào cuộc chủ động của các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các địa phương, cơ quan đơn vị, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, cộng đồng các doanh nghiệp; sự đồng tình hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ và chấp hành nghiêm chỉnh của nhân dân thành phố; Thành phố Hải phòng tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là kiểm soát tốt được dịch bệnh và tiếp tục ổn định, duy trì được sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Trong bối cảnh chung đó, Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì tốt hoạt động theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp hội và đạt một số kết quả nổi trội, được các Thành viên trong Khối Thi đua các Hội Văn hóa – xã hội và Hội nghề nghiệp Thành phố và hội viên của Hiệp hội đánh giá cao.

Phóng viên: Trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid – 19 tác động đến mọi mặt kinh tế – xã hội trên cả nước nói chung và đối với các doanh nghiệp làng nghề nói riêng. Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã có biện pháp gì để thực hiện mục tiêu kép giúp cơ sở sản xuất, nghệ nhân hội viên làng nghề tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất và chống dịch?

          Ông Nguyễn An Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng: 9 tháng đầu năm 2021, Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã triển khai một số biện pháp để thực hiện mục tiêu kép giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân hội viên làng nghề tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất và chống dịch:

          Thứ nhất: Hiệp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên chủ trương nhất quán của Chính phủ và thành phố Hải Phòng về thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Vận động hội viên và nghệ nhân, người lao động trong các làng nghề thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Tích cực tham gia ủng hộ “ Quỹ vắc xin”; Tổ chức đăng ký tiêm vắc xin chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

          Thứ hai:  Tăng cường công tác củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo Hiệp hội. Ra mắt Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế; Ban Phát triển Dự Án, Ban Biên tập Website, Ban Tư Vấn, Ban Văn nghệ. Công tác vận động, phát triển Hội viên, công nhận Nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng được duy trì ổn định. Đến nay Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã có 64 Hội viên tập thể, 96 Hội viên cá nhân và 120 Nghệ nhân Làng nghề.

          Thứ ba: Đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch theo hướng sâu sát cơ sở; Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội thường xuyên bám sát các chương trình, dự án, đề án của các sở, ngành, địa phương ( như chương trình đào tạo, dạy nghề; chương trình ocop…) tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ Hội viên của Hiệp hội. Xây dựng thành công trang thông tin điện tử “hiephoilangnghehaiphong.com”, đã có hàng trăm tin, bài, ảnh, clip có giá trị được đăng tải, thu hút sự quan tâm của Hội viên, nghệ nhân, được dư luận trong và ngoài Hiệp hội đánh giá cao.

          Thứ : Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, liên kết, hợp tác phát triển giữa Hiệp hội với Câu lạc bộ Bạch Đằng, Câu lạc bộ Trung dũng Quyết thắng, Hội Khoa học lịch sử, Hội Luật gia, Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài và các Thành viên khác trong Khối thi đua các Hội Văn hóa xã hội và Hội nghề nghiệp thành phố. Đã ký chương trình phối hợp chung cuộc thi sáng tác Câu đối – Thư pháp giữa Hiệp hội với Câu lạc bộ Bạch Đằng; Trung tâm Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế, Ban Phát triển Dự án đã có các chương trình hợp tác, phối hợp với một số đối tác có tiềm năng.

         Thứ năm: Tổ chức thành công Hội thi bình chọn sản phẩm làng nghề Hải Phòng tiêu biểu và trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2021. Nhằm khẳng định xu hướng phát triển của Làng nghề và nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời kỳ kinh tế hội nhập và đề cao vai trò, vị thế của các Nghệ nhân, thợ giỏi trong quá trình bảo tồn, phát triển Làng nghề, nghề truyền thống; trong việc gìn giữ, bảo vệ những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống của dân tộc.

Thứ sáu: Phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong toàn

Hiệp hội, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh”.  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tư cách và trách nhiệm Trưởng Khối thi đua của Khối thi đua các Hội Văn hóa xã hội và Hội nghề nghiệp thành phố năm 2021. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của một thành viên có trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Phóng viên: Năm 2022, Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần xây dựng Thành phố?

          Ông Nguyễn An Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng:

          Năm 2022 tình hình chung của cả nước và thành phố Hải Phòng chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức; Dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của người dân.

Để thực hiện tốt “mục tiêu kép” góp phần xây dựng thành phố, Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng tập trung triển khai thực hiện một số trọng tâm sau:

1/ Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép”.

2/ Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ hội viên của các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc Hiệp hội.

3/ Đẩy mạnh phát triển Hội viên; Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các làng nghề, doanh nghiệp làng nghề.

4/ Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình hoạt động của các Hội viên và ghi nhận những khó khăn vướng mắc để hỗ trợ tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho Hội viên.

5/ Tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác liên kết với các tổ chức kinh tế – xã hội, xã hội nghề nghiệp trong và ngoài thành phố, các tổ chức Hội trong Khối Thi đua. Tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của các Sở, ngành, địa phương để khai thác các nguồn lực hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của Hiệp hội, cho các làng nghề, các tổ chức trực thuộc và cho hội viên.

6/- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan; Vận động hội viên tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid – 19, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các hoạt động xã hội thiện nguyện.

TCLNVN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri