Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam

(2/9/1945- 2/9/2021)
Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam!
Kỷ niệm 52 năm ngày mất của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH.(2/9/1969- 2/9//2021)
*****
CÁI THẾ ANH HÙNG,TÀI TRÍ VÔ SONG LƯU VẠN CỔ,
THÁNH VƯƠNG HIỀN TRIẾT, ĐỨC CÔNG TỐI THƯỢNG CHẤN CÀN KHÔN!
Lê Thiên Lý

Bài viết khác

Tác giả: minhtri